Хангайн нурууны БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа

  • 1996 онд байгуулагдсан
  • 70333179
  • khangairange@mpa.gov.mn
  • Архангай аймаг, Цэцэрлэг хот

Ерөнхий танилцуулга

Хангайн нурууны байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаа нь Хангай сумын нутаг дэвсгэрээс орсон 56,6 мян.га талбайг хамарсан Ноён хангайн БЦГ, Тариат сумын нутаг дэвсгэрээс орсон 76,9 мян.га талбайтай Хорго-Тэрхийн цагаан нуурын БЦГ, Цэнхэр, Булган, Ихтамир, Чулуут сумдын  нутаг дэвсгэрээс орсон 376,2 мян.га талбай бүхий Хангайн нурууны БЦГ, Булган уулын дурсгалт газраас орсон 1.8 мян.га  нийтдээ 511,6 мян.га талбай бүхий улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн байгалийн унаган төрхийг хадгалан хамгаалахад чиглэгдсэн төрийн бодлого, менежментийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэгч мэргэжлийн байгууллага юм.