Орхон Чулуут голуудын сав газрын талуудын оролцооны зөвлөлийн хэлэлцүүлэг 2018 оны 09-р сарын 28-ны өдөр Цэцэрлэг хотод боллоо. Хэлэлцүүлэгт Улаан баатар хот болон Архангай, Сэлэнгэ, Өвөрхангай, Булган, Орхон, Дархан уул аймгуудаас сав газрын талуудын оролцооны зөвлөлийн нийт 35 гишүүд оролцсон. Тус хэлэлцүүлгийн дадлага ажлын хүрээнд Булган уулын дурсгалт газрын Жамагны булгийн эхийг хашиж, явган хүний гүүр хийж байрлууллаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now